Listening to CD

Nieuwjaars groet aan de lezer
December 27th,2011

Waarde lezer Op zo kort mogelijke termijn zal ik - afhankelijk van de respons- werken aan het op de markt brengen van een eerste druk van ...

Read More

Audio Book

   
Listen to the first 10 minutes of "The breating of the sea", read by Kees P. Wielemaker.
 
   
 
Listen to the first 10 minutes of "Winter in Foudgum", read by Kees P. Wielemaker.