Newsletter

TIEN VRAGEN AAN JULIEN DE OUDERE

Nieuwjaars groet aan de lezer
December 27th,2011

Waarde lezer Op zo kort mogelijke termijn zal ik - afhankelijk van de respons- werken aan het op de markt brengen van een eerste druk van ...

Read More

 

Newsletter 26 Dec - 2011

Sans doute la mentalité est ce qui change le plus lentement dans les sociétés et les civilisations

Jacques Le Goff
 

TIEN VRAGEN AAN JULIEN DE OUDERE

Met aan het eind een Nieuwjaars groet aan de lezer


Q1. Wat is Bouillabaisse ?

A1. Een Franse vissoep en een satirische & polemische roman in drie delen .

1.De redactielokalen van het wereldtijdschrift (The Rosette Stone)
2.De Commissaris, het kleine huisdier en de zedenpolitie (Nineteen eighty nine)
3. Het Dame offer (How to tame an elephant)

Vier hoofdstukken, essays over en brieven aan Willem Frederik Hermans 1921-1996 zijn voorgepubliceerd( 1992) in de literaire tijdschriften Maatstaf (juli 1992) en SIC.(Augustus/Sept.1992)

Zie hiervoor Brieven aan een geheim agent op deze site.


Q2 .Wanneer is BB geschreven ?

A2 Deel 1 in 1987 . Deel 2 & 3 in de lente en zomer van 1989 en aangeboden aan Dick Gubbels, Veen uitgevers.

Ik kom daarop terug in De Held van het zwarte Geld Bouillabaisse deel IV—BB leaks.

Hij heeft mij nooit ver/
telt of hij dat zwarte geld/
wel heeft nageteld.


Q3. Waarom is die roman nog niet gepubliceerd ?

A3. Omdat er een Gentleman's Agreement was en naar ik verwacht nog is van Nederlandse uitgevers om BB nooit uit te geven.

Bouillabaisse moet dus wel iets bijzonders zijn,waarde lezer,als het in dit Tolerante Land niet mag veschijnen.

Voor het geval dit Gentleman’s Agreement, ook vandaag intact is,

“ alle scenario’s zijn doorgerekend en gecontroleerd door het Centraal PlanBureau” zie Operatie Hannibal.

Bouillabaisse of Een filosofie voor het exploiteren van de dwaasheid, is een boek dat ook de buitenlandse zakenman/of vrouw in het vliegtuig kan lezen.


Je kunt er uit leren hoe je moet onderhandelen met een Nederlands bedrijf. Een kunst apart.


Q4. Wat vind je van de Nederlandse uitgevers die je hebt leren kennen ?

Vroeg of laat ontpopten ze zich ‘tot iets moois’. Ze doen me soms, even, denken aan Paul Krugman zijn definitie-toen het al te laat was - van Macro Economie.


Q5. Wat was Krugman ’s definitie ?

A5. Worth less at best & harmful at worst

Toch sluit ik nooit uit dat er een uitgever is -it takes two to tango- met wie onderhandeld kan worden.

Zolang maar niet gaat om het standaard aanbod van 1 Dutch appel & 1 Dutch ei.

Ik heb ook heel lang samen kunnen werken met Veen.

Tot ik in 2004 Op Zeer Amicale Wijze de rechten van mijn daar uitgegeven boeken heb teruggevraagd en gekregen. Zie: ‘Zwarte Geld’.

Ook Tuinkabouter – de kleine knoeier KleiKno- zie verderop –kende & verzweeg de ware toedracht over dit ‘Zwarte Geld’.

Op de middag dat Geerten Meysing ( Sept. 1992 ) zijn Grachtengordel aanbood en me uitnodigde heb ik Dick Gubbels gezegd dat de econoom met onmiddellijke ingang zou worden ingezet - never change a winning team-om sneller dan de schrijver dat kan geld te verdienen.


Q6. Waarom kan BB niet worden gepubliceerd in Nederland ?

A6 .Dat is nog niet helemaal zeker. Ik wacht altijd ontspannen af.

Je mag in Nederland spotten met God, het Oranje huis, Balkje & Bolkje en de Paus.

Herhalend dat je een polemist in hart en nieren bent. Zo niet een tweede Multatuli.

NRC Handelsblad – nog nooit een polemische zin ontdekt in deze krant - zal het publiceren voor de inkt droog is.

Met de ‘voorname’ Nederlandse literatuur-de formulering is van K.L.Poll in zijn bespreking van Het verdriet van België van Hugo Claus dat hij Niet Voornaam noemde – valt niet te spotten.

Q6. Oud Hoofdredakteur NRC J.L Heldring schrijft dat hij zich soms schaamt dat hij Nederlander is, wat vind jij daarvan ?

A6. Het wordt me zelden gevraagd of ik Nederlander ben. ‘Don’t ask, don’t tell’


Q7. Wat is een belangrijk kenmerk van DUTCH LITT in Bouillabaisse ?

A7. Als ik de eenogige ik vertellers in BB - over wie de schrijver weinig controle heeft - moet geloven is het een structureel Nederlands probleem:

Vier honderd jaar Christelijke Nederigheid & gebrek aan humor. Lichtjaren verwijderd van François Rabelais.

Dutch Litt staat - naar de smaak van de vertellers in BB- dikwijls dicht bij het nieuwe testament .Dat moet wel in een land waarin zo hardnekkig over God gesproken wordt.

It was good to know God was there, but you did not want him to hang around all the time Catch 22 Joseph Heller.

Dutch Litt is nog steeds- volgens de vertellers in BB- te vaak een vorm van laat christelijke kunst.

Het oude testament heeft de literatuur meer te bieden.

Nieuw Testamentisch Proza werd tot zeker 1978 door de staat der Nederlanden aangemoedigd door oa Big Bazooka dichter/priester Huub Oosterhuis te belasten
met adviezen over het toekennen of afwijzen van Literatuur subsidies.

Voor Julien Pirana was het van Staatswege torpederen van Voor de Helft een Schedel een buitenkans.

Vergelijkbaar met het ontslag van de jonge Steve Jobs bij Microsoft.

Wie, knielend op een bed violen, het literaire landschap in de Delta overziet, kan zo een lijst samenstellen van Nieuwtestamentisch Proza.

Mijn literaire familie- Multatuli, Borderwijk, Willem Elsschot, Gerard Reve, W.F Hermans – heeft daar geen last van. Ook Yourcenar niet.

Daarom kon ik iets van deze Menschen leren.


Q8 .Waarom ben je aan Bouillabaisse begonnen ?

A8. Een oneerbaar voorstel door Aad Nuis, die soldaat was en pelotons oudste in een van mijn eerste pelotons( 1959-61) dat ik in Maastricht opleidde. En die ik meerdere keren bezocht in Winterswijk.

Ik kom daar nog op terug in Over dode dichters niets dan goeds (BB leaks IV)


Q9 Wat stelde hij voor ?

A8. Om mijn Open Brief aan de cultuur minister tevens jurist - die tegenwoordig bijbanen verzamelt zoals Roosevelt postzegels - niet te publiceren.(1988)

Omdat publicatie daarvan de subsidie regeling aan Nederlandse auteurs
IN GEVAAR ZOU BRENGEN.

Welk woord in deze laatste zin begrijp je niet Syl?

Aad zag zeer scherp het gevaar van deze brief. Hij was wetenschappelijk ambtenaar geweest op de Universiteit van Groningen en zijn wiskunde was opgepoetst door de Amerikaanse econoom Kenneth Boulding. In Ann Arbor. Voor zover ik me herinner heeft Bert Roling-bij wie ik een extra vak voor mijn doctoraal deed- zich hiervoor ingespannen.

Ook vroeg Aad of ik eventueel  bereid was andere stukken op mijn vakgebied-ik werkte toen als econoom in het hoger onderwijs- voor hem door te spitten.


Q10. Wie waren op de hoogte van deze brief ?

A10. Bijna te veel om op te noemen.

De zelfde mensen die in 2004 meteen begrepen dat het ‘mooie verhaal’ :Zeg de lezer dat ik doorschrijf —Vrij Nederland 31 Jan.2004 en Prometheus (2006) als GESUBSIDIEERD literair boek ,niet alleen informatief was -- het gedeelte over de ontvangst van vier van mijn boeken in Nederland en een aantal  geroofde citaten uit  brieven aan Geerten Meysing-- maar ook slordig, verminkt, corrupt en voor de helft verzonnen ,zoals de’ Biografie’: Met behoud van salaris in mijn Ierse stulp. BB IV

Alles over geld, inclusief het veel te lage bedrag ‘een paar duizend gulden’ is uit de linker duim gezogen. Een linker hand is gauw gevuld .BBIV

Omdat ik tijdens dat ‘interview’ over mijn boeken wilde praten. Niet over subsidies.

Ondanks mijn gedetailleerde brief met correcties AAN EEN FEITENBAKKER (BB IV)

Zo dom, zo slordig, zo corrupt dat dit ‘Mooie Verhaal’, dit Dutch cadeau, me zeven jaar lang drietalig maakte.

Een kind van zes jaar met een jaar aardrijkskunde en alle soldaten, onderofficieren en officieren van de 42ste Pantserinfanterie Brigade in Assen en van de Tapijn kazerne in Maastricht, waar ik heb gewerkt, begrepen dat dit verhaal zeer bijzonder was.

Net als iedere lezer die anders dan de interviewer-die me maar twee vragen kon stellen in twee sessies van in totaal vijf uur - wel eens iets gelezen had van Julien de Jongere & Oudere.

En dat geldt niet alleen voor de eerste versie in Vrij Nederland van Jan 31 2004 maar ook voor het Prometheus boek van 2006.Beide met dezelfde titel.

Natuurlijk,

Had ik zoiets van/
Daar maak ik vroeg of laat wel/
Chocolade van

Op de hoogte van de Open Brief aan de Cultuurminister(1987/88) waren:

De redacties van meerdere kranten en tijdschriften zoals, Ferdinandusse en Max Pam, kapelaan Poll van NRC .

De hele Maatstaf Redactie, Bert Bomvrij , Boze Jeroen.

Martin Ros:’Je bent er wel diep in gedoken.’

Martin- oudste Fan bij Maatstaf en dikwijls zeer stimulerend .En lyrisch over Dagboek van een Nomade ’handenwringend proza’- stelde voor het naar het Parool te sturen.

Matthijs van Niewkerk zat daar toen. Die vroeg om een verkorte versie.

Mijn uitgever Veen-ic Dick Gubbels- stelde voor er een brochure van te maken.

En ik praatte erover met Arnold Heertje.

De Open brief aan de cultuur minister –voor Bouillabaisse deel IV- is een literaire, tijdloze, zeer onthullende brief .Die in het belang van Nederland & de Nederlandse literatuur ( Geschiedenis) niet mag & niet zal verjaren.

Ik kan geen reden bedenken om deze brief van alle brieven in te slikken, te verbranden of verzwijgen.

Al was het alleen maar omdat de bewuste brief en het antwoord van Nuis-over de mogelijke ernstige gevolgen van publicatie-duidelijk maken waarom er af en toe wat extra adrenaline vloeit ‘door de aderen’ van de verschillende  vertellers, in deze hier en daar snelle roman.

Pas in 2007-kort na de dood van Aad Nuis die ik in 2007 voor het laatst bij toeval op Schouwen Duivelend ontmoette- heb ik de Brief aan de Minister gezocht & gevonden.

Ik vond toen ook De Redactielokalen van het wereldtijdschrift (Deel I BOUILLABAISSE.-1987) waarin de verteller , vasthoudende Assistent Accountant Planckaert , de Zorgvuldige Methode of Flexibele Norm van de Bank onthult.

Ik had die brief dringend nodig omdat ik de essentie van het antwoord van Nuis aan mij op deze brief aan gesubsidieerde Tuinkabouter-Feitenbakker -Uilskuikenjager ( januari 2004) heb onthuld.In mijn Brief aan een feitenbakker.BB IV

De toekomstige Uilskuikenjager stond toen voor een belangrijke stap in zijn carrière.

Tuinkabouter kon op dat moment kiezen tussen het letterlijk citeren, eventueel omschrijven van mijn cruciale onthulling.

Of hij kon deze onthulling Verhullen & Verdraaien.

Met assistentie van de Zwakbegaafde Paranoïde Lintworm die ik ‘een avond hinderlijk volgde’ op het Boekenbal (1991).

Vertel deze Gromokleiver (zie verder) dat zijn zogenaamde ‘rehabilitatie’ is opgeschort.

En dat zijn 17de plaats in de Pikorde - ieder jaar met Grote Wiskundige Precisie vastgesteld net als die van de Auteurs door De Bank- beschikbaar is voor iedereen die eerst grondig een boek leest voor hij of zij het recenseert.

Met een grote mond/
En een klein verstand kom je/
Ver in Nederland

In een volwassen literatuur - iedere literatuur krijgt de schrijvers, recensenten & Grappen en Programma makers die het verdient-was deze Blinde & Dove Neanderthaler met vuistbijl & Plaat voor de kop,al lang de tent uitgevochten.

Terug bij Feitenbakker.

Met het verhullen & listig verdraaien van mijn onthulling kon Feitenbakker-in januari 2004- als hij dit verkoos de Joost de draaier van de Nederlandse journalistiek en tevens Samenzweerder van de Middelmaat- Sam v.d.Middel- worden.

Hij koos het laatste.


27 Dec. 2011

 

Nieuwjaars groet aan de lezer

Waarde lezer

Op zo kort mogelijke termijn zal ik - afhankelijk van de respons- werken aan het op de markt brengen van een eerste druk van Bouillabaisse.

Mogelijk eerst een korte versie als Literair Tijdschrift.

Nieuws daarover volgt.

Eerste 1000 exemplaren- wie eerst komt etc.- genummerd & gesigneerd door.


Julien de Oudere

Die nooit laat varen/
De werken zijner handen